Thursday, January 1, 2009


anda mungkin tidak mengenali siapa saya?tp setiap orang dilahirkan dengan pelbagai ragam,pilihan di tangan anda bagaimana anda ingin menjadi "SESEORANG"..SAYA? saya tetap saya orang yang penuh dengan misteri,kadangakala sangat menyimpan perasaan di sebalik senyuman!! saya amat menghormati "PRIVACY"..kerana saya juga memerlukan ruang peribadi dalam kehiduapan saya!! Amat meminati teater ~disitulah kepuAsAN dALAM DiRI saYa~sangat mudah marah apabila ruAng KehiDuPan saya diCeroBohi,oRang yANg Mudah memaAFKAN Tp amAT mENJAdikaN sEsUAtU yaNg tErjAdi sebAgai "PENGALAMAN" saNgAT sAyanG pADA pEMBeriAN oRAnG dAN mEnyanyanGi kaNak2...SometimES "DEGIL" tp mENurUt kATA but I STILL LOVE MYSELF IN WHATEVER I STAND (~heheheheh~)nExT------>Still waitInG IN da FutuRe
2 comments: